Foto: Historiker, CC BY-SA 3.0

Kvarterskrogar och restauranger på Avenyn i Göteborg

Kungsportsavenyen, som vanligtvis kallas för Avenyn, är Göteborgs paradgata och går genom stadsdelarna Lorensberg i söder och Vasastaden i norr.

Kungsportsavenyen sträcker sig från Kungsportsbron vid Vallgraven och i sydostlig riktning upp till Götaplatsen. Gatan är cirka 840 meter lång.